FANDOM


Conflicts with current Drop List and between sources
 • Removed drops:
Ise 2-1
Yukikaze 1-4
Kaga 2-5
Souryuu 1-5
Shimakaze 2-3, 2-5
Nagara 1-1
Kako 1-1
Nachi 1-1
Ashigara 1-1
Hibiki 5-4
Abukuma 2-3
Yuubari 2-3, 2-4
I-19 3-4
Kumano 5-3
I-168 1-4, 2-4
Yayoi 2-3, 4-1
Uzuki 2-4
Urakaze 2-3
 • Added drops:
Ise 2-5, 3-5, 6-1, 6-2
Hyuuga 2-5, 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Yukikaze 3-5, 5-5, 6-1
Souryuu 6-1
Shimakaze 3-1, 3-5
Fubuki 1-5, 2-3, 2-5, 3-5, 6-2
Shirayuki 1-6, 6-2
Hatsuyuki 1-6, 6-2
Miyuki 1-6, 6-2
Murakumo 1-6, 6-2
Isonami 1-6, 3-4, 6-2
Ayanami 2-1, 3-5, 5-5, 6-1
Shikinami 1-6, 5-4, 5-5, 6-1
Ooi 3-2, 3-5, 6-1, 6-2
Kitakami 1-6, 3-5, 6-1
Kongou 3-5, 6-1
Hiei 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Haruna 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Kirishima 3-5, 5-5, 6-1
Houshou 1-6, 2-2, 2-4, 2-5, 3-5, 5-3, 6-1, 6-2
Fusou 3-5, 6-1
Yamashiro 3-5, 6-1
Tenryuu 1-6, 3-5, 5-3, 6-1, 6-2
Tatsuta 1-6, 3-5, 6-1, 6-2
Ryuujou 3-5, 5-3, 5-5, 6-1, 6-2
Mutsuki 1-5, 2-4, 3-5, 5-5, 6-1
Kisaragi 1-6, 3-5, 6-1
Satsuki 1-2, 1-6, 3-5, 6-1
Fumizuki 1-5, 1-6, 3-5, 6-1
Nagatsuki 1-6, 3-5, 6-1
Kikuzuki 1-6, 3-5, 6-1
Mikazuki 1-6, 3-5, 6-1
Mochizuki 1-6, 3-5, 5-4, 5-5, 6-1
Kuma 3-5
Tama 3-5
Kiso 3-5, 6-1
Nagara 1-5, 1-6, 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Isuzu 1-6, 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Natori 1-6, 3-5, 6-1, 6-2
Yura 1-6, 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Sendai 1-5, 3-5, 6-1, 6-2
Jintsuu 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Naka 3-5, 6-1, 6-2
Chitose 1-6, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2
Chiyoda 1-6, 6-1, 6-2
Mogami 3-5, 6-1, 6-2
Furutaka 3-5, 6-1, 6-2
Kako 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Aoba 1-6, 3-5, 6-1, 6-2
Myoukou 3-5, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2
Nachi 2-5, 3-5, 6-1, 6-2
Ashigara 3-5, 6-1, 6-2
Haguro 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Takao 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Atago 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Maya 5-5, 6-1, 6-2
Choukai 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Tone 1-6, 5-5, 6-1, 6-2
Chikuma 1-4, 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Hiyou 1-5, 6-1, 6-2
Jun'you 1-5, 1-6, 6-1, 6-2
Oboro 1-6, 3-5, 6-1
Akebono 1-6, 5-2, 6-1
Sazanami 1-6, 6-1
Ushio 1-6, 3-5, 6-1
Akatsuki 1-5, 2-5, 3-5, 5-2
Hibiki 1-6, 3-5, 5-2
Ikazuchi 1-6, 3-5, 5-2, 5-4, 5-5
Inazuma 1-6, 3-2, 5-2, 5-5
Hatsuharu 1-5, 2-5, 3-5, 6-2
Nenohi 1-6, 3-5, 5-5, 6-2
Wakaba 1-5, 1-6, 3-5, 6-2
Hatsushimo 1-6, 3-5, 6-2
Shiratsuyu 1-5, 2-5, 5-5
Shigure 1-6, 5-5
Murasame 1-6
Yuudachi 1-6, 5-4
Samidare 1-6, 2-5, 6-1
Suzukaze 5-5, 6-1
Asashio 2-2, 6-2
Ooshio 1-6, 6-2
Michishio 1-6, 6-2
Arashio 1-6, 6-2
Arare 1-6, 3-3, 6-2
Kasumi 1-6, 6-2
Kagerou 2-5, 3-4, 5-5
Shiranui 1-6, 3-4, 5-5
Kuroshio 1-6, 3-4, 5-4
Shouhou 3-4, 3-5, 6-1, 6-2
Kinu 2-3, 3-5, 6-1, 6-2
Abukuma 3-5, 6-2
Yuubari 1-6, 6-1, 6-2
Zuihou 5-5, 6-1
Hatsukaze 5-5
Maikaze 3-4, 5-5
Kinugasa 3-5, 6-1, 6-2
I-19 3-5, 5-5, 6-1
Suzuya 5-5, 6-1, 6-2
Kumano 5-5, 6-1
I-168 2-2, 3-5, 6-2
I-58 3-5, 6-1
I-8 3-5, 6-1
Akigumo 3-5, 5-5
Yuugumo 6-2
Makigumo 2-4, 5-3, 5-5, 6-1, 6-2
Naganami 3-5, 6-1
Maruyu 6-2
Yayoi 1-5, 5-1, 5-3, 5-5, 6-1
Uzuki 2-2, 3-3, 6-1
Urakaze 4-3
Hamakaze 3-5, 4-2, 5-1, 5-5, 6-1, 6-2
Akashi 2-5
Taigei 3-5, 5-5, 6-1
 • X/O changed drops:
Mutsu 4-1
Ise 2-2
Hyuuga 2-1
Akagi 1-4, 2-1, 2-3
Kaga 2-1
Souryuu 2-1, 2-3, 3-1
Shimakaze 3-2
Shirayuki 1-5
Murakumo 1-1
Isonami 1-5
Shikinami 1-5
Ooi 2-2, 2-3, 4-2, 4-3
Kitakami 2-5, 4-2
Kongou 2-2
Kirishima 2-2
Fusou 2-5, 6-2
Yamashiro 2-5, 6-2
Tenryuu 1-1
Tatsuta 1-1
Kuma 1-1
Tama 1-1, 1-5
Kiso 1-1
Nagara 2-5
Isuzu 1-5
Natori 1-5
Yura 1-5
Sendai 1-4
Furutaka 1-3
Takao 2-5
Chikuma 2-5
Sazanami 1-1
Asashio 1-5, 4-4, 5-2, 5-3
Kumano 2-5, 6-2
I-8 1-5
Maruyu 3-5, 6-1
Yayoi 5-4
Urakaze 1-6, 2-5
Hamakaze 1-6
 • @wiki only:
Nagato 5-2
Mutsu 5-3
Hyuuga 2-2
Yukikaze 3-5
Akagi 2-1
Maikaze 3-4
Makigumo 5-3
 • wikiwiki and not kcdb:
Nagato: 2-4, 3-2, 5-5
Mutsu: 5-5
Hyuuga: 2-1, 5-4
Yukikaze: 3-2, 4-1, 4-4, 5-5
Akagi: 1-4
Kaga: 2-1, 2-4
Souryuu: 1-4, 2-1, 2-4
Shimakaze: 3-1, 3-3, 4-2
Fubuki: 2-3
Shirayuki: 2-4, 4-1
Hatsuyuki: 4-3
Murakumo: 5-2
Isonami: 4-1, 4-3
Ooi: 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 6-2
Kongou: 2-1
Hiei: 2-1
Haruna: 2-2, 5-5
Houshou: 1-3, 2-2, 2-3, 2-4
Mutsuki: 2-4
Kisaragi: 2-4
Nagara: 2-2, 3-2
Sendai: 3-4
Chikuma: 1-4
Akebono: 3-1, 5-2
Ushio: 2-4
Akatsuki: 2-3, 5-1
Hibiki: 5-1
Ikazuchi: 5-1, 5-5
Inazuma: 2-4, 3-2, 5-1, 5-5
Hatsuharu: 5-2
Nenohi: 2-4, 5-5
Wakaba: 2-4
Shigure: 2-4
Suzukaze: 2-1
Asashio: 1-4, 2-2
Shiranui: 5-5
Zuikaku: 5-3
Kinu: 2-3, 3-1
Abukuma: 3-1, 6-2
Yuubari: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3
Zuihou: 5-1
Hatsukaze: 5-5
Maikaze: 5-2
I-168: 2-2, 3-2
I-58: 3-3
Akigumo: 5-1
Makigumo: 2-4, 6-2
Yayoi: 1-5, 3-2, 4-3, 4-4, 6-1
Uzuki: 5-2, 6-1
Urakaze: 4-3
Hamakaze: 4-2, 5-5, 6-1
Taigei: 3-5, 5-5

Sources:

How To ReadEdit

 • Symbols:
  • X - obtainable only in the boss node of a map.
  • O - also/only obtainable in other nodes.
  • S/A/B - battle rank.
 • Background coloring for maps:
  • Red - drop cited only in one source.
  • Yellow - cited in two sources.
  • Green - cited in all sources.
  • Use hints to see sources as well as info on known nodes and drop rates for different battle ranks (those are from Kancolle DB, KCV translations were used for node names, through not everything is translated and they can be not very helpful, except for boss nodes).
 • Additional columns:
  • Event - indicates if ship drops in events. Use hints to see in what events and maps.
  • Con(struction) - indicates if ship can be constructed with regular (not LSC) construction.
  • LSC - indicates if ship can be constructed with Large Ship Construction.
 • Notes:

Drop List TableEdit

No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
1 7 Nagato X X X X X X X X X Yes Yes Yes
2 7 Mutsu X X X O O O X X X X X X X X O Yes Yes Yes
3 5 Ise X O O X O O O O X X O O X X X X O X O O Yes Yes Yes
4 5 Hyuuga X X X O O O O O O X O O O X X X X O X X O O Yes Yes Yes
5 6 Yukikaze X X X X X X X X X X X X X Yes Yes No
6 6 Akagi X X X X X X X X X X X X X Yes Yes Yes
7 5 Kaga X X X X O X X O O O X X X X X X Yes Yes Yes
8 5 Souryuu X X X X O X X O X O O O O X X X X Yes Yes Yes
9 6 Hiryuu X X X X O X X X X Yes Yes Yes
10 6 Shimakaze O X X O O X X X O X X Yes Yes No
11 3 Fubuki X X O X X O X O X O X O O O O O O Yes Yes No
12 2 Shirayuki O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
13 1 Hatsuyuki O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
14 2 Miyuki O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
15 2 Murakumo X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
16 1 Isonami O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
17 3 Ayanami O O O O X X O O O O O O X O O O O O O O Yes Yes No
18 2 Shikinami O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
19 3 Ooi X X O O O X O O X O O O X O O X X X O Yes Yes No
20 4 Kitakami X X X O O X O X O O O O O O X O X O O X O X X X O Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
21 5 Kongou X X O X X O O O O X O O O O O O O X X O X O Yes Yes Yes
22 5 Hiei X X X O X O O X O X O O O O O O O O O O O X O Yes Yes Yes
23 5 Haruna O X X X X O O O O X O O O O O O O X O O O X O Yes Yes Yes
24 5 Kirishima O X O O X O O X O X O O O O O O O O O X O X O Yes Yes Yes
25 3 Houshou O O O O O X O X X X X X O O O X X X X X Yes Yes No
26 4 Fusou O O O O O O O O O X O O O O O O O O X O Yes Yes Yes
27 4 Yamashiro O O O O O O O O O X O O O O O O O O X O Yes Yes Yes
28 3 Tenryuu X O X O O O O O O O O O O O X O O O O X O O O X X O Yes Yes No
29 3 Tatsuta X O X O O X O X O O O O O O X O O O O X O O X X O Yes Yes No
30 4 Ryuujou O O O O O O O X O O O O O O O X O O O O O O X X Yes Yes Yes
31 3 Mutsuki O O O O X X O O O X O O X O O O O O O Yes Yes No
32 2 Kisaragi O O O O O O O O O O O X O O X O O O O Yes Yes No
33 2 Satsuki O O O O O O O O O O X X O O O O Yes Yes No
34 2 Fumizuki O O O O O O O O O X O X O O O Yes Yes No
35 2 Nagatsuki O X O O O O O O X X O O O Yes Yes No
36 1 Kikuzuki O O O O O O O O X O O O Yes Yes No
37 1 Mikazuki O O O O O O O O X X O O O O Yes Yes No
38 1 Mochizuki O O O O O O O O X X O O O O O Yes Yes No
39 4 Kuma X X X O X O X X O O X X O O O O O Yes Yes No
40 2 Tama X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
41 1 Kiso X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
42 4 Nagara X O O X O O O X X O X X X O X X O O O O O Yes Yes No
43 2 Isuzu O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
44 2 Natori O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
45 1 Yura O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
46 4 Sendai O O O O X O O O O O O O O O X O O O O O X X X O X O O Yes Yes No
47 1 Jintsuu O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
48 2 Naka O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
49 2 Chitose O O O O O X X O O O O O O O O O O O O O O O X X Yes Yes No
50 1 Chiyoda O O O O O X X O O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
51 4 Mogami O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes Yes
52 3 Furutaka O O X O O X O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
53 1 Kako X O X O O X O O O X O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
54 3 Aoba X O X O O O X O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
55 4 Myoukou O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
56 1 Nachi O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
57 2 Ashigara O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
58 1 Haguro O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
59 4 Takao X O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
60 4 Atago X O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
61 1 Maya X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
62 1 Choukai O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
63 4 Tone O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O X O O Yes Yes Yes
64 4 Chikuma X X O O O X O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes Yes
65 4 Hiyou X O O O O O O O O O X O O O O X O O O O O X Yes Yes Yes
66 4 Junyou X O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O X Yes Yes Yes
67 1 Oboro O O O O O X X O O Yes Yes No
68 1 Akebono O O O O O O O O X O O O Yes Yes No
69 2 Sazanami X O X O O O X O O O Yes Yes No
70 1 Ushio O O O O O O O O X O O Yes Yes No
71 3 Akatsuki O O O O X X O O X O O O O O O O O Yes Yes No
72 2 Hibiki O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
73 1 Ikazuchi O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
74 1 Inazuma O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
75 3 Hatsuharu O O O O X X O O X O O X O O X Yes Yes No
76 1 Nenohi O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
77 2 Wakaba O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
78 2 Hatsushimo O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
79 3 Shiratsuyu X O O O X X X O X O O X Yes Yes No
80 2 Shigure O O O O O O O O O O O O X O O X Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
81 2 Murasame O O O O O O O O O O X O X Yes Yes No
82 2 Yuudachi O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
83 2 Samidare O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
84 3 Suzukaze O O O O X X O O O O O O O O O Yes Yes No
85 3 Asashio X O O O X X O O O O O O O X X X X O X Yes Yes No
86 1 Ooshio O O O O O O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
87 1 Michishio O O O O O O O O O O O O O O O X O O O X Yes Yes No
88 1 Arashio O O O O O O O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
89 1 Arare O X O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
90 2 Kasumi O O O O O O O O O O O O O O X O O O X Yes Yes No
91 3 Kagerou X X O X X O O O X O O O O O O O X O O O X Yes Yes No
92 2 Shiranui X X O O O O O O O O O O O O O O O O X O O X Yes Yes No
93 1 Kuroshio X O O O O O O O O O O O O O O O O O X O O X Yes Yes No
94 4 Shouhou O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O X Yes Yes Yes
106 5 Shoukaku X X X X X X Yes Yes Yes
107 6 Zuikaku X X X X X X Yes Yes Yes
109 4 Kinu X X X O O X X X X O O Yes Yes No
110 5 Abukuma X O O X X X X X X X Yes Yes No
111 5 Yuubari X X O O X X X X X O X X X X Yes Yes No
112 5 Zuihou X X X X X X X X X X X Yes Yes Yes
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
116 5 Mikuma X X X Yes No Yes
118 4 Hatsukaze X X Yes No No
119 4 Maikaze O X X X O Yes No No
120 4 Kinugasa X X X O X X X X X O X X O O X O O Yes Yes No
123 4 I-19 O X X X X O X O Yes No No
124 4 Suzuya X X X X O X O X Yes Yes Yes
125 4 Kumano O X X O O O X Yes Yes Yes
126 3 I-168 O X X X X O O X X O X X Yes Yes No
127 4 I-58 O X X X O X X X X X O X Yes Yes No
128 5 I-8 X X O Yes Yes No
131 8 Yamato No No Yes
132 4 Akigumo X X O X X O Yes No No
133 4 Yuugumo X X X X X X O Yes No No
134 4 Makigumo X X O X X X X O O X X Yes No No
135 4 Naganami X X X X X O X Yes No No
137 5 Agano X Yes No Yes
138 5 Noshiro X Yes No Yes
139 6 Yahagi X Yes No Yes
140 5 Sakawa X Yes No No
143 8 Musashi No No Yes
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
153 7 Taihou No No Yes
154 4 Katori O No No No
155 6 I-401 O Yes No Yes
161 5 Akitsu Maru Yes No Yes
163 5 Maruyu O X O X Yes No Yes
164 4 Yayoi X X X X X X X X X X X X X X Yes Yes No
165 4 Uzuki X X X X X X X X X X X Yes No No
167 5 Isokaze Yes No No
168 4 Urakaze O X X X X Yes No No
169 4 Tanikaze X Yes No No
170 4 Hamakaze X X O X X X X X X X X O X Yes No No
171 7 Bismarck No No Yes
174 5 Z1 X No Yes No
175 5 Z3 No Yes No
176 6 Prinz Eugen No No No
181 6 Amatsukaze X Yes No No
182 6 Akashi X[1] O O Yes No No
183 6 Ooyodo O Yes No No
184 4 Taigei X X X X X X X X Yes No No
186 5 Tokitsukaze Yes No No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
201 6 Unryuu X Yes No No
202 6 Amagi No No No
203 6 Katsuragi No No No
205 4 Harusame X Yes No No
209 4 Hayashimo X Yes No No
210 4 Kiyoshimo X Yes No No
213 4 Asagumo O Yes No No
214 4 Yamagumo X X X X X Yes No No
215 4 Nowaki X Yes No No
221 6 Akizuki No No No
224 4 Takanami Yes No No
225 4 Asashimo X Yes No No
231 5 U-511 Yes No No
241 6 Littorio No No No
242 6 Roma Yes No No
245 7 Akitsushima No No No
 1. Can be found if you don't have Akashi yet.

Ship ListEdit

Ship · By Class · By Seiyuu · By Artist · Gallery · Start Stats · Max Stats · Drop List · Construction · Marriage · Enemy Vessel
Coastal Defense Ship Shimushu ShimushuDE Shimushu 517 Battle · KunashiriDE Kunashiri 518 Battle
Etorofu EtorofuDE Etorofu 524 Battle · MatsuwaDE Matsuwa 525 Battle · SadoDE Sado 531 Battle · TsushimaDE Tsushima 540 Battle
Hiburi HiburiDE Hiburi 551 Battle · DaitouDE Daitou 552 Battle
Destroyer Kamikaze KamikazeDD Kamikaze 471 Battle · AsakazeDD Asakaze 472 Battle · HarukazeDD Harukaze 473 Battle · MatsukazeDD Matsukaze 371 Battle · HatakazeDD Hatakaze 475 Battle
Mutsuki MutsukiDD Mutsuki 001 Battle · KisaragiDD Kisaragi 002 Battle · YayoiDD Yayoi 164 Battle · UzukiDD Uzuki 165 Battle · SatsukiDD Satsuki 028 Battle · MinazukiDD Minazuki 481 Battle · FumizukiDD Fumizuki 029 Battle · NagatsukiDD Nagatsuki 006 Battle · KikuzukiDD Kikuzuki 030 Battle · MikazukiDD Mikazuki 007 Battle · MochizukiDD Mochizuki 031 Battle
Special Type Fubuki FubukiDD Fubuki 009 Battle · ShirayukiDD Shirayuki 010 Battle · HatsuyukiDD Hatsuyuki 032 Battle · MiyukiDD Miyuki 011 Battle · MurakumoDD Murakumo 033 Battle · IsonamiDD Isonami 012 Battle · UranamiDD Uranami 486 Battle
Ayanami AyanamiDD Ayanami 013 Battle · ShikinamiDD Shikinami 014 Battle · AmagiriDD Amagiri 479 Battle · SagiriDD Sagiri 480 Battle · OboroDD Oboro 093 Battle · AkebonoDD Akebono 015 Battle · SazanamiDD Sazanami 094 Battle · UshioDD Ushio 016 Battle
Akatsuki AkatsukiDD Akatsuki 034 Battle · Hibiki/ВерныйDD Hibiki 035 Battle
DD Верный 147 Battle
 · IkazuchiDD Ikazuchi 036 Battle · InazumaDD Inazuma 037 Battle
Hatsuharu HatsuharuDD Hatsuharu 038 Battle · NenohiDD Nenohi 039 Battle · WakabaDD Wakaba 040 Battle · HatsushimoDD Hatsushimo 041 Battle
Shiratsuyu ShiratsuyuDD Shiratsuyu 042 Battle · ShigureDD Shigure 043 Battle · MurasameDD Murasame 044 Battle · YuudachiDD Yuudachi 045 Battle · HarusameDD Harusame 405 Battle · SamidareDD Samidare 046 Battle · UmikazeDD Umikaze 458 Battle · YamakazeDD Yamakaze 457 Battle · KawakazeDD Kawakaze 459 Battle · SuzukazeDD Suzukaze 047 Battle
Asashio AsashioDD Asashio 095 Battle · OoshioDD Ooshio 096 Battle · MichishioDD Michishio 097 Battle · ArashioDD Arashio 098 Battle · AsagumoDD Asagumo 413 Battle · YamagumoDD Yamagumo 414 Battle · ArareDD Arare 048 Battle · KasumiDD Kasumi 049 Battle
Type A Kagerou KagerouDD Kagerou 017 Battle · ShiranuiDD Shiranui 018 Battle · KuroshioDD Kuroshio 019 Battle · OyashioDD Oyashio 456 Battle · HatsukazeDD Hatsukaze 190 Battle · YukikazeDD Yukikaze 020 Battle · AmatsukazeDD Amatsukaze 181 Battle · TokitsukazeDD Tokitsukaze 186 Battle · UrakazeDD Urakaze 168 Battle · IsokazeDD Isokaze 167 Battle · HamakazeDD Hamakaze 170 Battle · TanikazeDD Tanikaze 169 Battle · NowakiDD Nowaki 415 Battle · ArashiDD Arashi 454 Battle · HagikazeDD Hagikaze 455 Battle · MaikazeDD Maikaze 122 Battle · AkigumoDD Akigumo 132 Battle
Yuugumo YuugumoDD Yuugumo 133 Battle · MakigumoDD Makigumo 134 Battle · KazagumoDD Kazagumo 453 Battle · NaganamiDD Naganami 135 Battle · TakanamiDD Takanami 424 Battle · FujinamiDD Fujinami 485 Battle · HamanamiDD Hamanami 484 Battle · OkinamiDD Okinami 452 Battle · AsashimoDD Asashimo 425 Battle · HayashimoDD Hayashimo 409 Battle · KiyoshimoDD Kiyoshimo 410 Battle
Type B Akizuki AkizukiDD Akizuki 421 Battle · TeruzukiDD Teruzuki 422 Battle · SuzutsukiDD Suzutsuki 532 Battle · HatsuzukiDD Hatsuzuki 423 Battle
Type C Shimakaze ShimakazeDD Shimakaze 050 Battle
Type 1934 Z1DD Z1 174 Battle · Z3DD Z3 175 Battle
Maestrale LibeccioDD Libeccio 443 Battle
J JervisDD Jervis 519 Battle
Tashkent TashkentDD Tashkent 516 Battle
Light Cruiser Tenryuu TenryuuCL Tenryuu 051 Battle · TatsutaCL Tatsuta 052 Battle
Kuma KumaCL Kuma 099 Battle · TamaCL Tama 100 Battle · KitakamiCL Kitakami 025 Battle · OoiCL Ooi 024 Battle · KisoCL Kiso 101 Battle
Nagara NagaraCL Nagara 021 Battle · IsuzuCL Isuzu 022 Battle · YuraCL Yura 023 Battle · NatoriCL Natori 053 Battle · KinuCL Kinu 113 Battle · AbukumaCL Abukuma 114 Battle
Sendai SendaiCL Sendai 054 Battle · JintsuuCL Jintsuu 055 Battle · NakaCL Naka 056 Battle
Yuubari YuubariCL Yuubari 115 Battle
Agano AganoCL Agano 137 Battle · NoshiroCL Noshiro 138 Battle · YahagiCL Yahagi 139 Battle · SakawaCL Sakawa 140 Battle
Ooyodo OoyodoCL Ooyodo 183 Battle
Torpedo Cruiser Kuma KitakamiCL Kitakami 025 Battle · OoiCL Ooi 024 Battle · KisoCL Kiso 101 Battle
Heavy Cruiser Furutaka FurutakaCA Furutaka 059 Battle · KakoCA Kako 060 Battle
Aoba AobaCA Aoba 061 Battle · KinugasaCA Kinugasa 123 Battle
Myoukou MyoukouCA Myoukou 062 Battle · NachiCA Nachi 063 Battle · AshigaraCA Ashigara 064 Battle · HaguroCA Haguro 065 Battle
Takao TakaoCA Takao 066 Battle · AtagoCA Atago 067 Battle · MayaCA Maya 068 Battle · ChoukaiCA Choukai 069 Battle
Mogami MogamiCA Mogami 070 Battle · MikumaCA Mikuma 120 Battle · SuzuyaCA Suzuya 124 Battle · KumanoCA Kumano 125 Battle
Tone ToneCA Tone 071 Battle · ChikumaCA Chikuma 072 Battle
Admiral Hipper Prinz EugenCA Prinz Eugen 176 Battle
Zara ZaraCA Zara 448 Battle · PolaCA Pola 449 Battle
Aviation Cruiser Mogami MogamiCA Mogami 070 Battle · MikumaCA Mikuma 120 Battle · SuzuyaCA Suzuya 124 Battle · KumanoCA Kumano 125 Battle
Tone ToneCA Tone 071 Battle · ChikumaCA Chikuma 072 Battle
Battleship Fast Battleship Kongou KongouFBB Kongou 078 Battle · HieiFBB Hiei 086 Battle · HarunaFBB Haruna 079 Battle · KirishimaFBB Kirishima 085 Battle
Bismarck BismarckFBB Bismarck 171 Battle
Vittorio Veneto Littorio/ItaliaFBB Littorio 441 Battle
FBB Italia 446 Battle
 · RomaFBB Roma 442 Battle
Iowa IowaFBB Iowa 440 Battle
Gangut Gangut/Oktyabrskaya RevolyutsiyaFBB Gangut 511 Battle
FBB Oktyabrskaya Revolyutsiya 512 Battle
Richelieu RichelieuFBB Richelieu 492 Battle
Battleship Fusou FusouBB Fusou 026 Battle · YamashiroBB Yamashiro 027 Battle
Ise IseBB Ise 077 Battle · HyuugaBB Hyuuga 087 Battle
Nagato NagatoBB Nagato 080 Battle · MutsuBB Mutsu 081 Battle
Yamato YamatoBB Yamato 131 Battle · MusashiBB Musashi 143 Battle
Queen Elizabeth WarspiteBB Warspite 439 Battle
Aviation Battleship Fusou FusouBB Fusou 026 Battle · YamashiroBB Yamashiro 027 Battle
Ise IseBB Ise 077 Battle · HyuugaBB Hyuuga 087 Battle
Carrier Light Carrier Houshou HoushouCVL Houshou 089 Battle
Ryuujou RyuujouCVL Ryuujou 076 Battle
Kasuga Maru Kasuga MaruCVL Kasuga Maru 521 Battle
Taiyou Kasuga Maru/TaiyouCVL Kasuga Maru 521 Battle
CVL Taiyou 526 Battle
Shouhou ShouhouCVL Shouhou 074 Battle · ZuihouCVL Zuihou 116 Battle
Hiyou HiyouCVL Hiyou 075 Battle · JunyouCVL Junyou 092 Battle
Ryuuhou TaigeiAS Taigei 184 Battle
CVL Ryuuhou 185 Battle
Chitose ChitoseAV Chitose 102 Battle · ChiyodaAV Chiyoda 103 Battle
Mogami Suzuya