FANDOM


Conflicts with current Drop List and between sources
 • Removed drops:
Ise 2-1
Yukikaze 1-4
Kaga 2-5
Souryuu 1-5
Shimakaze 2-3, 2-5
Nagara 1-1
Kako 1-1
Nachi 1-1
Ashigara 1-1
Hibiki 5-4
Abukuma 2-3
Yuubari 2-3, 2-4
I-19 3-4
Kumano 5-3
I-168 1-4, 2-4
Yayoi 2-3, 4-1
Uzuki 2-4
Urakaze 2-3
 • Added drops:
Ise 2-5, 3-5, 6-1, 6-2
Hyuuga 2-5, 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Yukikaze 3-5, 5-5, 6-1
Souryuu 6-1
Shimakaze 3-1, 3-5
Fubuki 1-5, 2-3, 2-5, 3-5, 6-2
Shirayuki 1-6, 6-2
Hatsuyuki 1-6, 6-2
Miyuki 1-6, 6-2
Murakumo 1-6, 6-2
Isonami 1-6, 3-4, 6-2
Ayanami 2-1, 3-5, 5-5, 6-1
Shikinami 1-6, 5-4, 5-5, 6-1
Ooi 3-2, 3-5, 6-1, 6-2
Kitakami 1-6, 3-5, 6-1
Kongou 3-5, 6-1
Hiei 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Haruna 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Kirishima 3-5, 5-5, 6-1
Houshou 1-6, 2-2, 2-4, 2-5, 3-5, 5-3, 6-1, 6-2
Fusou 3-5, 6-1
Yamashiro 3-5, 6-1
Tenryuu 1-6, 3-5, 5-3, 6-1, 6-2
Tatsuta 1-6, 3-5, 6-1, 6-2
Ryuujou 3-5, 5-3, 5-5, 6-1, 6-2
Mutsuki 1-5, 2-4, 3-5, 5-5, 6-1
Kisaragi 1-6, 3-5, 6-1
Satsuki 1-2, 1-6, 3-5, 6-1
Fumizuki 1-5, 1-6, 3-5, 6-1
Nagatsuki 1-6, 3-5, 6-1
Kikuzuki 1-6, 3-5, 6-1
Mikazuki 1-6, 3-5, 6-1
Mochizuki 1-6, 3-5, 5-4, 5-5, 6-1
Kuma 3-5
Tama 3-5
Kiso 3-5, 6-1
Nagara 1-5, 1-6, 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Isuzu 1-6, 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Natori 1-6, 3-5, 6-1, 6-2
Yura 1-6, 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Sendai 1-5, 3-5, 6-1, 6-2
Jintsuu 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Naka 3-5, 6-1, 6-2
Chitose 1-6, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2
Chiyoda 1-6, 6-1, 6-2
Mogami 3-5, 6-1, 6-2
Furutaka 3-5, 6-1, 6-2
Kako 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Aoba 1-6, 3-5, 6-1, 6-2
Myoukou 3-5, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2
Nachi 2-5, 3-5, 6-1, 6-2
Ashigara 3-5, 6-1, 6-2
Haguro 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Takao 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Atago 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Maya 5-5, 6-1, 6-2
Choukai 3-5, 5-4, 6-1, 6-2
Tone 1-6, 5-5, 6-1, 6-2
Chikuma 1-4, 3-5, 5-5, 6-1, 6-2
Hiyou 1-5, 6-1, 6-2
Jun'you 1-5, 1-6, 6-1, 6-2
Oboro 1-6, 3-5, 6-1
Akebono 1-6, 5-2, 6-1
Sazanami 1-6, 6-1
Ushio 1-6, 3-5, 6-1
Akatsuki 1-5, 2-5, 3-5, 5-2
Hibiki 1-6, 3-5, 5-2
Ikazuchi 1-6, 3-5, 5-2, 5-4, 5-5
Inazuma 1-6, 3-2, 5-2, 5-5
Hatsuharu 1-5, 2-5, 3-5, 6-2
Nenohi 1-6, 3-5, 5-5, 6-2
Wakaba 1-5, 1-6, 3-5, 6-2
Hatsushimo 1-6, 3-5, 6-2
Shiratsuyu 1-5, 2-5, 5-5
Shigure 1-6, 5-5
Murasame 1-6
Yuudachi 1-6, 5-4
Samidare 1-6, 2-5, 6-1
Suzukaze 5-5, 6-1
Asashio 2-2, 6-2
Ooshio 1-6, 6-2
Michishio 1-6, 6-2
Arashio 1-6, 6-2
Arare 1-6, 3-3, 6-2
Kasumi 1-6, 6-2
Kagerou 2-5, 3-4, 5-5
Shiranui 1-6, 3-4, 5-5
Kuroshio 1-6, 3-4, 5-4
Shouhou 3-4, 3-5, 6-1, 6-2
Kinu 2-3, 3-5, 6-1, 6-2
Abukuma 3-5, 6-2
Yuubari 1-6, 6-1, 6-2
Zuihou 5-5, 6-1
Hatsukaze 5-5
Maikaze 3-4, 5-5
Kinugasa 3-5, 6-1, 6-2
I-19 3-5, 5-5, 6-1
Suzuya 5-5, 6-1, 6-2
Kumano 5-5, 6-1
I-168 2-2, 3-5, 6-2
I-58 3-5, 6-1
I-8 3-5, 6-1
Akigumo 3-5, 5-5
Yuugumo 6-2
Makigumo 2-4, 5-3, 5-5, 6-1, 6-2
Naganami 3-5, 6-1
Maruyu 6-2
Yayoi 1-5, 5-1, 5-3, 5-5, 6-1
Uzuki 2-2, 3-3, 6-1
Urakaze 4-3
Hamakaze 3-5, 4-2, 5-1, 5-5, 6-1, 6-2
Akashi 2-5
Taigei 3-5, 5-5, 6-1
 • X/O changed drops:
Mutsu 4-1
Ise 2-2
Hyuuga 2-1
Akagi 1-4, 2-1, 2-3
Kaga 2-1
Souryuu 2-1, 2-3, 3-1
Shimakaze 3-2
Shirayuki 1-5
Murakumo 1-1
Isonami 1-5
Shikinami 1-5
Ooi 2-2, 2-3, 4-2, 4-3
Kitakami 2-5, 4-2
Kongou 2-2
Kirishima 2-2
Fusou 2-5, 6-2
Yamashiro 2-5, 6-2
Tenryuu 1-1
Tatsuta 1-1
Kuma 1-1
Tama 1-1, 1-5
Kiso 1-1
Nagara 2-5
Isuzu 1-5
Natori 1-5
Yura 1-5
Sendai 1-4
Furutaka 1-3
Takao 2-5
Chikuma 2-5
Sazanami 1-1
Asashio 1-5, 4-4, 5-2, 5-3
Kumano 2-5, 6-2
I-8 1-5
Maruyu 3-5, 6-1
Yayoi 5-4
Urakaze 1-6, 2-5
Hamakaze 1-6
 • @wiki only:
Nagato 5-2
Mutsu 5-3
Hyuuga 2-2
Yukikaze 3-5
Akagi 2-1
Maikaze 3-4
Makigumo 5-3
 • wikiwiki and not kcdb:
Nagato: 2-4, 3-2, 5-5
Mutsu: 5-5
Hyuuga: 2-1, 5-4
Yukikaze: 3-2, 4-1, 4-4, 5-5
Akagi: 1-4
Kaga: 2-1, 2-4
Souryuu: 1-4, 2-1, 2-4
Shimakaze: 3-1, 3-3, 4-2
Fubuki: 2-3
Shirayuki: 2-4, 4-1
Hatsuyuki: 4-3
Murakumo: 5-2
Isonami: 4-1, 4-3
Ooi: 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 6-2
Kongou: 2-1
Hiei: 2-1
Haruna: 2-2, 5-5
Houshou: 1-3, 2-2, 2-3, 2-4
Mutsuki: 2-4
Kisaragi: 2-4
Nagara: 2-2, 3-2
Sendai: 3-4
Chikuma: 1-4
Akebono: 3-1, 5-2
Ushio: 2-4
Akatsuki: 2-3, 5-1
Hibiki: 5-1
Ikazuchi: 5-1, 5-5
Inazuma: 2-4, 3-2, 5-1, 5-5
Hatsuharu: 5-2
Nenohi: 2-4, 5-5
Wakaba: 2-4
Shigure: 2-4
Suzukaze: 2-1
Asashio: 1-4, 2-2
Shiranui: 5-5
Zuikaku: 5-3
Kinu: 2-3, 3-1
Abukuma: 3-1, 6-2
Yuubari: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3
Zuihou: 5-1
Hatsukaze: 5-5
Maikaze: 5-2
I-168: 2-2, 3-2
I-58: 3-3
Akigumo: 5-1
Makigumo: 2-4, 6-2
Yayoi: 1-5, 3-2, 4-3, 4-4, 6-1
Uzuki: 5-2, 6-1
Urakaze: 4-3
Hamakaze: 4-2, 5-5, 6-1
Taigei: 3-5, 5-5

Sources:

How To ReadEdit

 • Symbols:
  • X - obtainable only in the boss node of a map.
  • O - also/only obtainable in other nodes.
  • S/A/B - battle rank.
 • Background coloring for maps:
  • Red - drop cited only in one source.
  • Yellow - cited in two sources.
  • Green - cited in all sources.
  • Use hints to see sources as well as info on known nodes and drop rates for different battle ranks (those are from Kancolle DB, KCV translations were used for node names, through not everything is translated and they can be not very helpful, except for boss nodes).
 • Additional columns:
  • Event - indicates if ship drops in events. Use hints to see in what events and maps.
  • Con(struction) - indicates if ship can be constructed with regular (not LSC) construction.
  • LSC - indicates if ship can be constructed with Large Ship Construction.
 • Notes:

Drop List TableEdit

No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
1 7 Nagato X X X X X X X X X Yes Yes Yes
2 7 Mutsu X X X O O O X X X X X X X X O Yes Yes Yes
3 5 Ise X O O X O O O O X X O O X X X X O X O O Yes Yes Yes
4 5 Hyuuga X X X O O O O O O X O O O X X X X O X X O O Yes Yes Yes
5 6 Yukikaze X X X X X X X X X X X X X Yes Yes No
6 6 Akagi X X X X X X X X X X X X X Yes Yes Yes
7 5 Kaga X X X X O X X O O O X X X X X X Yes Yes Yes
8 5 Souryuu X X X X O X X O X O O O O X X X X Yes Yes Yes
9 6 Hiryuu X X X X O X X X X Yes Yes Yes
10 6 Shimakaze O X X O O X X X O X X Yes Yes No
11 3 Fubuki X X O X X O X O X O X O O O O O O Yes Yes No
12 2 Shirayuki O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
13 1 Hatsuyuki O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
14 2 Miyuki O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
15 2 Murakumo X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
16 1 Isonami O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
17 3 Ayanami O O O O X X O O O O O O X O O O O O O O Yes Yes No
18 2 Shikinami O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
19 3 Ooi X X O O O X O O X O O O X O O X X X O Yes Yes No
20 4 Kitakami X X X O O X O X O O O O O O X O X O O X O X X X O Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
21 5 Kongou X X O X X O O O O X O O O O O O O X X O X O Yes Yes Yes
22 5 Hiei X X X O X O O X O X O O O O O O O O O O O X O Yes Yes Yes
23 5 Haruna O X X X X O O O O X O O O O O O O X O O O X O Yes Yes Yes
24 5 Kirishima O X O O X O O X O X O O O O O O O O O X O X O Yes Yes Yes
25 3 Houshou O O O O O X O X X X X X O O O X X X X X Yes Yes No
26 4 Fusou O O O O O O O O O X O O O O O O O O X O Yes Yes Yes
27 4 Yamashiro O O O O O O O O O X O O O O O O O O X O Yes Yes Yes
28 3 Tenryuu X O X O O O O O O O O O O O X O O O O X O O O X X O Yes Yes No
29 3 Tatsuta X O X O O X O X O O O O O O X O O O O X O O X X O Yes Yes No
30 4 Ryuujou O O O O O O O X O O O O O O O X O O O O O O X X Yes Yes Yes
31 3 Mutsuki O O O O X X O O O X O O X O O O O O O Yes Yes No
32 2 Kisaragi O O O O O O O O O O O X O O X O O O O Yes Yes No
33 2 Satsuki O O O O O O O O O O X X O O O O Yes Yes No
34 2 Fumizuki O O O O O O O O O X O X O O O Yes Yes No
35 2 Nagatsuki O X O O O O O O X X O O O Yes Yes No
36 1 Kikuzuki O O O O O O O O X O O O Yes Yes No
37 1 Mikazuki O O O O O O O O X X O O O O Yes Yes No
38 1 Mochizuki O O O O O O O O X X O O O O O Yes Yes No
39 4 Kuma X X X O X O X X O O X X O O O O O Yes Yes No
40 2 Tama X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
41 1 Kiso X O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
42 4 Nagara X O O X O O O X X O X X X O X X O O O O O Yes Yes No
43 2 Isuzu O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
44 2 Natori O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
45 1 Yura O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
46 4 Sendai O O O O X O O O O O O O O O X O O O O O X X X O X O O Yes Yes No
47 1 Jintsuu O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
48 2 Naka O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
49 2 Chitose O O O O O X X O O O O O O O O O O O O O O O X X Yes Yes No
50 1 Chiyoda O O O O O X X O O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
51 4 Mogami O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes Yes
52 3 Furutaka O O X O O X O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
53 1 Kako X O X O O X O O O X O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
54 3 Aoba X O X O O O X O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
55 4 Myoukou O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
56 1 Nachi O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
57 2 Ashigara O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O Yes Yes No
58 1 Haguro O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
59 4 Takao X O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
60 4 Atago X O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
61 1 Maya X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
62 1 Choukai O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
63 4 Tone O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O X O O Yes Yes Yes
64 4 Chikuma X X O O O X O O O O X O O O O O O O O O O O O O Yes Yes Yes
65 4 Hiyou X O O O O O O O O O X O O O O X O O O O O X Yes Yes Yes
66 4 Junyou X O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O X Yes Yes Yes
67 1 Oboro O O O O O X X O O Yes Yes No
68 1 Akebono O O O O O O O O X O O O Yes Yes No
69 2 Sazanami X O X O O O X O O O Yes Yes No
70 1 Ushio O O O O O O O O X O O Yes Yes No
71 3 Akatsuki O O O O X X O O X O O O O O O O O Yes Yes No
72 2 Hibiki O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
73 1 Ikazuchi O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
74 1 Inazuma O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
75 3 Hatsuharu O O O O X X O O X O O X O O X Yes Yes No
76 1 Nenohi O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
77 2 Wakaba O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
78 2 Hatsushimo O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
79 3 Shiratsuyu X O O O X X X O X O O X Yes Yes No
80 2 Shigure O O O O O O O O O O O O X O O X Yes Yes No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
81 2 Murasame O O O O O O O O O O X O X Yes Yes No
82 2 Yuudachi O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
83 2 Samidare O O O O O O O O O O O O O O O O Yes Yes No
84 3 Suzukaze O O O O X X O O O O O O O O O Yes Yes No
85 3 Asashio X O O O X X O O O O O O O X X X X O X Yes Yes No
86 1 Ooshio O O O O O O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
87 1 Michishio O O O O O O O O O O O O O O O X O O O X Yes Yes No
88 1 Arashio O O O O O O O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
89 1 Arare O X O O O O O O O O O O O O O X Yes Yes No
90 2 Kasumi O O O O O O O O O O O O O O X O O O X Yes Yes No
91 3 Kagerou X X O X X O O O X O O O O O O O X O O O X Yes Yes No
92 2 Shiranui X X O O O O O O O O O O O O O O O O X O O X Yes Yes No
93 1 Kuroshio X O O O O O O O O O O O O O O O O O X O O X Yes Yes No
94 4 Shouhou O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O X Yes Yes Yes
106 5 Shoukaku X X X X X X Yes Yes Yes
107 6 Zuikaku X X X X X X Yes Yes Yes
109 4 Kinu X X X O O X X X X O O Yes Yes No
110 5 Abukuma X O O X X X X X X X Yes Yes No
111 5 Yuubari X X O O X X X X X O X X X X Yes Yes No
112 5 Zuihou X X X X X X X X X X X Yes Yes Yes
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
116 5 Mikuma X X X Yes No Yes
118 4 Hatsukaze X X Yes No No
119 4 Maikaze O X X X O Yes No No
120 4 Kinugasa X X X O X X X X X O X X O O X O O Yes Yes No
123 4 I-19 O X X X X O X O Yes No No
124 4 Suzuya X X X X O X O X Yes Yes Yes
125 4 Kumano O X X O O O X Yes Yes Yes
126 3 I-168 O X X X X O O X X O X X Yes Yes No
127 4 I-58 O X X X O X X X X X O X Yes Yes No
128 5 I-8 X X O Yes Yes No
131 8 Yamato No No Yes
132 4 Akigumo X X O X X O Yes No No
133 4 Yuugumo X X X X X X O Yes No No
134 4 Makigumo X X O X X X X O O X X Yes No No
135 4 Naganami X X X X X O X Yes No No
137 5 Agano X Yes No Yes
138 5 Noshiro X Yes No Yes
139 6 Yahagi X Yes No Yes
140 5 Sakawa X Yes No No
143 8 Musashi No No Yes
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
153 7 Taihou No No Yes
154 4 Katori O No No No
155 6 I-401 O Yes No Yes
161 5 Akitsu Maru Yes No Yes
163 5 Maruyu O X O X Yes No Yes
164 4 Yayoi X X X X X X X X X X X X X X Yes Yes No
165 4 Uzuki X X X X X X X X X X X Yes No No
167 5 Isokaze Yes No No
168 4 Urakaze O X X X X Yes No No
169 4 Tanikaze X Yes No No
170 4 Hamakaze X X O X X X X X X X X O X Yes No No
171 7 Bismarck No No Yes
174 5 Z1 X No Yes No
175 5 Z3 No Yes No
176 6 Prinz Eugen No No No
181 6 Amatsukaze X Yes No No
182 6 Akashi X[1] O O Yes No No
183 6 Ooyodo O Yes No No
184 4 Taigei X X X X X X X X Yes No No
186 5 Tokitsukaze Yes No No
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Event Con LSC
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
201 6 Unryuu X Yes No No
202 6 Amagi No No No
203 6 Katsuragi No No No
205 4 Harusame X Yes No No
209 4 Hayashimo X Yes No No
210 4 Kiyoshimo X Yes No No
213 4 Asagumo O Yes No No
214 4 Yamagumo X X X X X Yes No No
215 4 Nowaki X Yes No No
221 6 Akizuki No No No
224 4 Takanami Yes No No
225 4 Asashimo X Yes No No
231 5 U-511 Yes No No
241 6 Littorio No No No
242 6 Roma Yes No No
245 7 Akitsushima No No No
 1. Can be found if you don't have Akashi yet.

Ship ListEdit

Ship · By Class · By Seiyuu · By Artist · Gallery · Start Stats · Max Stats · Drop List · Construction · Marriage · Enemy Vessel
Coastal Defense Ship Shimushu Shimushu · Kunashiri
Etorofu Etorofu · Matsuwa · Tsushima · Sado
Destroyer Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Special Type Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Arare · Kasumi
Type A Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Okinami · Asashimo · Hayashimo · Kiyoshimo
Type B Akizuki Akizuki · Teruzuki · Suzutsuki · Hatsuzuki
Type C Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Maestrale Libeccio
Light Cruiser Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Yuubari Yuubari
Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Ooyodo Ooyodo
Torpedo Cruiser Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Heavy Cruiser Furutaka Furutaka · Kako
Aoba Aoba · Kinugasa
Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Tone Tone · Chikuma
Admiral Hipper Prinz Eugen
Zara Zara · Pola
Aviation Cruiser Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Tone Tone · Chikuma
Battleship Fast Battleship Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Bismarck Bismarck
Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Iowa Iowa
Gangut Gangut/Гангут/Октябрьская революция
Richelieu Richelieu
Battleship Fusou Fusou · Yamashiro
Ise Ise · Hyuuga
Nagato Nagato · Mutsu
Yamato Yamato · Musashi
Queen Elizabeth Warspite
Aviation Battleship Fusou Fusou · Yamashiro
Ise Ise · Hyuuga
Carrier Light Carrier Houshou Houshou
Ryuujou Ryuujou
Kasuga Maru Kasuga Maru
Taiyou Taiyou
Shouhou Shouhou · Zuihou
Hiyou Hiyou · Jun'you
Ryuuhou Ryuuhou
Chitose Chitose · Chiyoda
Mogami Suzuya · Kumano
Standard Carrier Akagi Akagi
Kaga Kaga
Souryuu Souryuu
Hiryuu Hiryuu
Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Aquila Aquila
Lexington Saratoga
Ark Royal Ark Royal
Armored Carrier Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Taihou Taihou
Submarine Kaidai VI I-168
Junsen 3 I-8
Junsen Type A Kai Ni I-13 · I-14
Junsen Type B I-19 · I-26
Junsen Type B Kai Ni I-58
Sentoku (I-400) I-400 · I-401
Type 3 S.T.V. Maruyu
Type IXC U-511
Ro-series Ro-500
Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Seaplane Tender Kamoi Kamoi
Chitose Chitose · Chiyoda
Mizuho Mizuho
Akitsushima Akitsushima
Commandant Teste Commandant Teste
Auxiliary Ship Training Cruiser Katori Katori · Kashima
Amphibious Assault Ship Hei Akitsu Maru
Submarine Tender Taigei Taigei
Repair Ship Akashi Akashi
Fleet Oiler Kamoi Kamoi
Revised Kazahaya Hayasui